söndag 14 februari 2010

Ri och turning

Som redan skrivits används rin (läkt) till att se om mallarna stämmer och ger båten den önskade formen. Dessa tunna rin sveps runt mallarna liksom senare bordläggningen skall göras, och mallarna justeras sedan så att linjerna turar, d v s blir jämna och harmoniska. Våra mallar visade sig stämma mycket bra, men nollspantet, mitten på båten, tyckte vi blev något för smalt och gav båten en lite för platt sida. Vi lät därför rina falla ut naturligt och bygger sedan ut den mittersta mallen lite extra. Nästa steg blir att borra upp hålet för propelleraxel innan sambordet (bordet närmast kölen) monteras.

Rina används inte bara för att kontrollera om linjerna turar, utan också till att se hur indelningen av bord ser ut. Denna snipa skall ha sju bord, och de måste fördelas jämt för att båten skall se harmonisk ut.

Johan kontrollmäter bordsindelningen på ritningen. Det är som vanligt viktigare att lita på sina egna ögon än att följa ritningen till punkt och pricka. Det är långt ifrån säkert att den uppmätta båten som vi använder som förlaga är fulländad.

Inga kommentarer: