lördag 19 november 2016

Elinore!

Ett par dagar har det tagit att klä av lilla Elinore. Om man skall byta klädnad på däck och tak så görs det bäst genom att strippa båten på allt. Alltså slakta alla halvrunda lister, kvartslister, fotbrädor, knapar, beslag och avbärarlister. Det kan vara lockande att spara på dessa grejer, men det lönar sig i princip aldrig. För bakom och under nämnda delar kommer man garanterat att hitta fukt, svampar, mögel, blomjord och liknande. Det är ju så att man byter däck och tak av en anledning, och rötskadorna börjar nästan alltid på just dessa ställen.

Rivningen så långt, fredagen den 18 november. Alla lister och dylika ting är borta. Takets duk avriven. Plywooden på plankdäcket väck i fören. Stäven någorlunda renhuggen från röta, likaså plankdäcket ovanpå stävkraften. Babordssidan renskrapad. Samtliga borttagna luckor och durkar renskrapade. Här går det undan!


Det är också så, att när man gör ett så pass stort renoveringsjobb som detta, då är det bara dumt att snåla. Väl limmade och tätade, nya, lister garanterar att fukten inte kommer in i konstruktionen.

Fuktfällor är båtens allra värsta fiende. Och vatten är ett fenomenalt lösningsmedel som tar sig in var som helst om det bara får chansen. Väl där så ventileras det inte ut så lätt, och om man sedan lägger till lite värme i ekvationen så är rötan ett oomkullrunkeligt faktum. Tre saker som man absolut skall hålla stenkoll på är följande:

1 Ändträet i stävarna. Detta är båtens akilleshäl nummer ett! Om man får in vatten under stävbeslag eller stegplattor och ankarrullar så sprider sig rötan snabbt via förstäven till stävkraften, däcket och bordhalsarna. Det syns oftast först bara som ett lite mörkare område på översta bordvarvets halsar. Det är ett mycket dåligt tecken. Vi gör årligen flertalet reparationer av detta slag, och det blir komplicerat och dyrt. Håll koll!

2 Ruffens främre hörn. Tillåt aldrig glipor här! Problemet är att dessa hörn ofta är skruvade till varandra i ändträ, och en sådan fog är alltid svagare. Tids nog glipar den upp, och då går det fort. Balkvägare, karvel, sargar och tak rötskadas på nolltid.

3 Avbärarlist och fotlist. Särskilt midskepps, där vattnet rinner av däcket, brukar limning och skruvförband glipa upp med tiden. Det är ett bombsäkert sätt att skaffa svärtor och rötskador i översta bordvarvet och i däcket. Allra känsligast är plywooddäcket. Kommer vatten in här, så transporteras det genast iväg till hela däckskonstruktionen och -vad värre är- oftast in till ruffsargen.

Inga kommentarer: