tisdag 31 maj 2011

Det satt långt inne men...

...nu är det gjort. Det sista skräckinjagande momentet i historien om motorsnipan Katlas tillblivelse är avklarat, och således stoltserar hon numer med ett styck propellerhylsa igenom akterstäven. Det finns en anledning till att det dröjde så länge innan det blev gjort. Eller kanske två om sanningen skall fram. Då resningen (köl och stävar) sammanfogas har man ett gyllene läge att borra för propelleraxeln. Men dessvärre hade vi vid detta tillfälle ingen aning om var motorn skulle sitta, vilken motor det skulle röra sig om och vilken dimension hylsan skulle ha. Alltså fick det anstå. Och där kommer vi till anledning nr två: detta är ett marigt moment som kan gå fel, eller skall vi säga snett. Ett sådant moment kan det vara bekvämt att skjuta på!

Här syns principen för borrjiggen (guiden). Hålet i klotsen styr borret. Brädlapparna ligger längs de nedan beskrivna strecken på klots och stäv och håller klotsen på plats även i sidled. Kvinnan i bakgrunden antyder att sommaren är här och att båtbyggeriet är proppfullt med nyfikna turister.

Det finns flera svårigheter att ta sig förbi. Det första är att beräkna vinkeln i höjdled då man ju inte kan se rakt igenom en bordlagd och däckad båt. Det andra är att få borret att gå rakt i sidled. Det sistnämnda kan låta enkelt, men även ett tjockt och stabilt borr kan vandra iväg i oönskad riktning då det går igenom 200 mm motträ. Knepen för att få borret att faktiskt komma ut på rätt ställe är säkert många, men Mäster Kalles metod är bevisligen bra.

Vinkeln, till att börja med tas ut genom att mäta 1) höjden mellan kölfjädern och det tänkta utgångshålet, och 2) höjden mellan kölen och vevaxeln på motorn. Vet man skillnaden mellan dessa mått kan man lätt räkna ut hur många mm det skulle skilja på en given sträcka, t ex en meter. I detta fall blev denna siffra 30 mm. Därmed kan man också med säkerhet säga att höjningen över en sträcka på 100 mm blir 3 mm. På akterstäven kan man alltså dra ett 100 mm streck som -i förhållande till kölen stäven står på- höjer sig 3 mm.

Härefter tillverkar man en guide som är exakt lika tjock som stäven och borrar ett hål genom densamma. Hålet skall ha samma dimension som borret man använder till genomföringen. På sidan av guiden drar man ett streck som helt överensstämmer med hålets riktning. När detta streck är ens med strecket som man (enligt ovan) dragit på stäven -då siktar man rätt. Hålet styr alltså borret rätt, och strecken används som "sikte". Kolla på bilden, så förstår du säkert hur det funkar!

1 kommentar:

Per "Valrossen" Nolborn sa...

Fan va gött bara till att montera mopeden o prov åka..