lördag 22 mars 2014

Försten i!

Det är inte hur lätt som helst att driva varv i Blekinge och samtidigt göra vårrustning i Småland (20 mil bort). Lösningen stavas: tidig sjösättning. Just denna vår har den kära gamla båten förärats med ett nytt roder och dito roderinfästningar/beslag. Utmärkt blev det!

Nysjösatt och nypåmastad ligger den kära 64-åringen tryggt förtöjd vid Msk's betongkaj, i väntan på den långa seglatsen från Mönsterås till Saxemara Båtvarv.

Så detta att stoppa båten tidigt i sjön. Gör man det så hinner som bekant inte båten torka och glappa upp. Men! Detta gäller inte ett år som detta, med en så ovanligt torr och tidig vår. Grisslan fick därför myras omgående efter doppet. Detta torra år blir således mitt råd till alla träbåtsägare: sjösätt nu. Inte senare. Nu! Annars blir det ett evinnerligt vattnande, tätande och myrande.

Inga kommentarer: