fredag 12 april 2013

Virke och skruv


För den som inte får tag i boken, så kommer här ett bra utdrag ur Per Brohälls klassiker "Bygg båten själv". Dessa listor kommer framgent att ligga under fliken "Tekniska dokument". Skulle någon ha invändningar mot detta, av upphovsrättsliga skäl, så maila mig så tar jag bort det. Boken är senast tryckt och utgiven av Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar.En ännu aktuell lista över över träslagens användningsområden. Siffran anger lämplighet 1 (bäst) till 4 (minst bra).


Lista över lämpliga skruvstorlekar till olika trätjocklekar. Skruvarna anges här dels i tum, dels i de gamla storleksnumren 1-20. Alldeles utmärkt att ha till hands då man köpt skruvar från utlandet, och även då man lätt kan översätta tum till mm.

Inga kommentarer: