torsdag 27 september 2012

Senaste alstret

Så kraftigt böjd att även dessa 3.5 mm lameller måste basas innan limning.

En av de senaste veckornas nya rorkultar kan förtjäna lite utrymme på Grisslanbloggen. Det rör sig om en relativt kort (ca 700 mm) s-formig lamellimmad pjäs i mahogny och ask. Det som gör den en smula speciell är den stora stigningen. Mellan fästet och handtaget så skiljer det 330 mm i höjd, och kurvorna blir därmed mycket branta och lamellerna måste basas för att inte spricka.

Lamellerna sätts i jiggen efter basning.

För att klara av de skarpa kurvorna måste jiggen delas i två delar. Delarna sätts sedan på var sin sida om rorkulten (enligt bilden). Detta för att det är lättare att böja lamellerna mot en ytterkurva än att trycka in dem i en innerkurva. På detta sätt får bägge böjarna varsin ytterkurva.

Två helt olika träslag: mahogny och ask. Mahognyn är ökänt svårbasad, och asken raka motsatsen. Genom att placera två asklameller på varsin sida om en mahognylamell i mitten så får man dels två snofsiga ränder, och dels en mycket stark konstruktion. Både ask och mahogny är mycket lämpliga att limma, till skillnad från t ex ek som kräver mycket förarbete för att svara bra på limning.

Skulle du av en händelse behöva en stilig styrpinne, av vilket slag som helst, så kolla "Beställ en ny rorkult" till höger på sidan.


Inga kommentarer: