tisdag 3 februari 2009

Ekblad slaktar gamla ärevördiga heliga kor

Jag hade det stora nöjet att lyssna till Jonas Ekblad* på Båtmässan i Göteborg. Han föreläste bl a om vissa teser rörande sjösäkerhet. Han gav sig i kast med en hoper vedertagna sanningar, riktigt ärevördiga gamla heliga kor som han slaktade utan att blinka och på ett mycket underhållande sätt.

En av båtlivets absolut farligaste platser -bryggan. Det är här man drunknar, inte i rasande stormar långt ute till havs.

Gammal sanning nr 1:
Den viktigaste egenskapen hos en flytväst är att kunna vända en medvetslös människa på rygg.

Ytbärgare och sjöräddare är eniga -blir man medvetslös i vattnet, med eller utan flytväst, så dör man. Man får vatten i munnen och drunknar.

Dessutom vet ju varenda kotte att en medvetslös människa kvävs om hon ligger på rygg. (Tyvärr är det ju också rätt dåligt med framstupa sidoläge i vattnet...)

I tester med vågmaskin och fläktar i särskilda bassänger framgår att räddningsvästar, och särskilt uppblåsbara sådana, är extremt svåra att simma och klättra med. Statistiken pekar på att personer som hamnat i vattnet sällan blir räddade av en extern räddare, utan räddar sig själva eller får hjälp av någon som finns på platsen. Alltså är det viktigt att kunna klättra och att kunna simma.

Dessutom visar det sig i vind/vågtester att de uppblåsbara västarna då man inte orkar simma längre fungerar som segel. Då vinden tar tag i kragen agerar personens underkropp drivankare, och ansiktet vänds mot vågorna, med vatten i munnen och drunkning som följd. Av denna anledning får ytbärgarna inte använda sin uppblåsbara säkerhetsväst om det blåser mer än 10m/s.

Slutsatsen blev den, att det är mest fördelaktigt för en vuxen person att bära seglarväst, flytjacka eller flytoverall. I dessa plagg kan man simma, klättra och hålla sig varm. Det skall också sägas att chefen för Baltic (europas största flytvästtillverkare) var på plats, och han hade inga invändningar.

Vhf-radion är mest ett komplement till mobilen, inte tvärtom. Den är dock utmärkt till att lyssna på kustväderrapporten 0633 UTC.

Gammal sanning nr 2:

Vhf-radion är den viktigaste livlinan till land då man är i nöd.

Med vhf-radion når man alltid sjöräddningen, och mobilen är att betrakta som ett komplement -det har man ju alltid hört. Nu är det bara det att olyckorna så gott som aldrig sker till havs, utan inne i skärgårdarna eller i hamn. Ytterst få nödanrop sker via vhf. Därför anser ssrs att det viktigaste att ha ombord är en laddad telefon i en vattentät påse.

Betänk att detta är en generell sanning, som bygger på statistik; den gäller alltså inte om du befinner dig till havs, utan i normalfallet. Och normalfallet för svenska båtägare är att befinna sig inom mobilnätets gränser. På dessa grunder är det alltså riktigare att hävda att vhf'en snarast är ett komplement till en mobil i plastpåse.

Viktigast med flytvästen är att flyta, kunna simma med, hålla sig varm i och att kunna klättra med. Inte att ligga avtuppad i och vänta passivt på hjälp. 10% av de automatiska uppblåsbara fallerar i skarpt läge -de blåses inte upp.

Gammal sanning nr 3
Nödraketer är en viktig del av säkerhetsutrustningen.

Ser man till hur få nödanrop som utgörs av nödraketer (d v s nästan inga alls) så kan man lägga sina slantar på något annat. T ex en ny flytoverall vartannat år (kostar ungefär lika mycket som en uppdaterad arsenal raketer och bloss).

Festligast i sammanhanget var att se hur upprörda alla blev då dessa fakta presenterades, och hur provocerade de blev. Båtfolk -särskilt branschfolk- är otroligt traditionella.


*Författare av nautiska läromedel och skribent i På Kryss mm.

2 kommentarer:

Nicklas Nygren sa...

Det får också ses som en myt att kvinnor och barn räddas först när en båt förliser. Nästan alla panikslagna män är fullt kapabla att nita både kvinnor och barn för att därmed säkra sin egen plats i livbåten.

Nyström sa...

Man skall också minnas att 10 av 10 som dör på fjället saknar flytväst.