fredag 7 februari 2020

Jag återkallar en sanning...

Jag har under flera år hävdat att balsamterpentin är ett bra lösningsmedel för de alla fernissor. Det är helt fel. Använd tillverkarnas egna fabrikat. Som exempel så kan nämnas att epifanes fick en hel massa klagomål från norge och sverige för att deras fernissa krackelerade redan efter typ 5 år. Dessa länder var de enda som använde balsamterpentin istället för epifanes egna lösningsmedel. När man gick ut med detta från tillverkaren och folk slutade med terpentin, så upphörde problemen.

Tips:

Använd respektive tillverkares egna lösningsmedel.

Inga kommentarer: