Från ekplanka till bottenstock

Bottenstockar erbjuder båtsnickrandets kanske enformigaste moment. I en klinkbyggd båt är det många ytor som skall passa. Och det måste passa perfekt; dessa ekbitar ger båten dess verkliga styrka. Och ju bättre de passar, dess mindre är risken att röta skall få fäste emellan passytorna. Här följer en beskrivning av arbetsgången på 14' motorsnipan "Katla".

Först ut är att välja ämne. Bäst är om man hittar en krokvuxen bit som följer båtens form. Eftersom dessa bitar i stort sett är omöjliga att få fatt i, så föreslår jag en rakvuxen bit med stående årsringar. Alltså en kvartersågad planka. Det är det näst bästa alternativet.

När man är klar med bordläggningen avlägsnar man mallarna i takt med att man får bottenstockar och spant på plats. Med den här beskrivna arbetsmetoden används mallarna även till att tillverka bottenstocksmallar.

Nästa steg är att göra en mall. Här finns många knep, men jag tycker att det här beskrivna är det smidigaste och mest exakta. Man utgår från de redan befintliga mallarna som fortfarande står på plats i båten. Flytta dem till rätt läge, alltså där bottenstocken skall sitta. Vilken sida av bottenstocken man mallar av beror på var den sitter. I ändskeppen måste man tänka på att den ena sidan är betydligt smalare än den som vetter mot båtens mitt. Det finns ingen exakt regel för det där, utan man måste använda skallen! Ta sedan små masonitbitar och lägg dem längs med bordläggningen och skjut fast dem i mallen med häftpistol (se bilden nedan).

Masonitbitar fastskjutna i mallen. Gör man detta noggrannt så får man en mycket exakt bild av den blivande bottenstockens ena sida.

Nästa steg är att överföra denna mall till en pappersmall (styv papp). Var väldigt noggrann i mallningsarbetet, det sparar timmar av passningsarbete senare. När pappersmallen är klar så kontrollerar man att den passar. När så är fallet så överför man slutligen mallen till ämnet.

Tänk på att papp eller tjockt papper inte är så värst formstabilt. Var varsam när du lägger ut det på ämnet, så att du inte tvingar det till fel form.

Sedan är det dags att såga ut bottenstocken. Detta görs allra bäst i bandsåg. Samma princip gäller här: var mycket noggrann! När man sågar ut bottenstocken så se till att "spara strecket" så att den inte blir för liten.

Har man inte tillgång till bandsåg så funkar det med sticksåg. Dock är det knappast möjligt att få lika stor precision.

När biten är utsågad så kontrollerar man att den passar. Observera att den alltså bara passar på ena sidan. Redan nu är det dags att bestämma exakt hur den skall stå; alltså kontrollera att den är i lod och att den står vinkelrätt mot kölplankan. När så är fallet så sätter man små spikar vid sidan av den, samt ett eventuellt stöd från kölplankan på bottenstockens ena sida. På detta sätt är man säker på att alltid få bottenstocken i rätt läge när man passar in den.

Lägg märke till "stöden". Dessa, tillsammans med småspik, är till för att fixera bottenstocken i samma position varje gång man provar dem på plats. Du ser dem 1) stående på kölen längst ned i bild och 2) liggande t v om skruvdragaren. De underlättar inpassningen avsevärt!

När stödet och spikarna är på plats så är det dags att göra en första grovinpassning. Den görs såhär: ta en pennpassare och ställ avståndet mellan dess ben så de motsvarar den största glipan mellan bottenstock och bordläggning (alltså på den sidan som inte passar). För sedan över detta mått längs hela den motstående sidan. Detta görs genom att hålla passarens ena ben emot bordläggningen och låta pennan rita av dess form på bottenstocken. Det är viktigt att den hålls lodrätt! Gör man inte det så går det fullständigt åt skogen.

Hugg bort med yxa eller stämjärn (samma som förut: spara strecket). Det går också att raspa, men jag tycker inte att det är värt risken att flisa upp träet. När du sedan provar den på plats skall du se att du har närmat dig sanningen!

En bottenstock grovinpassad och linoljandet (se nedan) är påbörjat. Ytterligare ett bra verktyg för passningen ligger ovanpå bottenstocken: ett bladmått. Här ser du även spikarna som håller bottenstocken på plats; det nämnda "stödet" är en kloss som sitter bakom och syns inte på bild. Var inte rädd att skruva eller spika i båten, hålen pluggas eller sätts igen med en sticka och lim.

Nu vidtager det mest tidskrävande och tålamodsprövande arbetet. Det gör lättast genom den s k "linoljemetoden". Denna går i korthet ut på att man penslar båtens ytor med linolja, sätter bottenstocken på plats, trycker till och tar loss den. De ytor som blivit vätta av oljan passar mot båten. För att de icke vätta ytorna skall få kontakt med båten så måste de våta tas ner. Fortsätt tills alla ytor har kontakt med båten.

Det blir många turer mellan skruvstycke och båt. Dock lär man sig snabbt och efter några bottenstockar så går det rätt fort. Risken är att man blir förbannad och försöker skynda på processen, och därmed avverkar för mycket. Det resulterar bara i ännu mer jobb! Så ta det försiktigt; till slut får man in känslan för arbetet.

Hur man gör detta arbete är en smaksak. Många föredrar rasp och fil. Själv använder jag helst stämjärn, yxa och sickel.

En vass sickel, med ett aningen rundslipat stål, gör underverk med slutfinishen på ytorna. Somliga hugger ur en "käl", d v s en grund ränna i mitten av bottenstockens passytor. denna käl fylls sedan med Ettan eller liknande. Detta förfarande snabbar upp inpassningsarbetet avsevärt, men kan resultera i fuktfällor mellan bordläggning och bottenstock och jag rekommenderar det inte.

Hur noga man skall vara är en fråga om hur mycket tid man vill lägga. Men man kan utan vidare säga, att 100% passning inte är nödvändig. Att det glappar någon tiondels mm här och var har ingen som helst praktisk betydelse. Dessa små glapp försvinner helt när man smetar gucka på ytorna och framförallt när man drar åt skruvarna.

Lägg märke till de s k "våghålen", alltså hålen som låter vattnet rinna längs landen. Utan dessa så blir vatten stående i landen och orsakar röta på sikt. Tumregeln är att de skall vara så stora att en tumstock kan stickas igenom. Vanligtvis görs de med en skarp kant, men jag tycker bottenstocken får en elegantare form om de görs rundade. (klicka för större bild)

Om du skall byta bottenstockar på din båt så börja i båtens mitt. Dessa bottenstockarna är enklast att tillverka. När du sedan kommer till de riktigt svåra i ändskeppen, så är du tillräckligt duktig för att ge dig i kast med uppgiften.