tisdag 28 mars 2017

Sålunda fördrives tiden

Min lärling medverkade under sitt livs första bordbyte på en klinkbyggd ekbåt. Som de flesta som gjort denna erfarenhet så förbluffades han över tidsåtgången.

Momenten är som följer:

1 Rivning, vari man sågar av borden, filar av nitskallarna (omkr 112 st i detta fall), borrar ur pluggarna (lika många), rensar hålen, slår ur spikarna och skruvar ur alla skruvarna. Med mera. Har man otur så får man, som i detta fall, riva hela inredningen (!)
2 Mallning. Först en pappersmall, sedan en masonitmall.
3 Virkesbearbetning, som innehåller momenten virkesval, planhyvling, överföring av mallens mått, grovformning i bandsåg, finformning med handhyvlar och fällning av land mm.
4 Mallning av kurvatur, enklast genom att lägga det gamla bordet på plant underlag och fylla utrymmet under kurvan med lämpliga bitar plywood eller träkilar. Därmed får man en mycket bra fixtur.
5 Basning, som genomförs medelst eldning i ångpanna varifrån ångan förs in i en s k baskista. Ämnena ångas en timme per tum och böjs e
sedan längs fixturen med hjälp av skruvningar och enhandstvingar.
6 Inpassning. Det mest krävande momentet. Tar evigheter, kräver stor muskelstyrka.
7 Smörjning av passytor, som gärna göres med Ettan eller liknande.
8 Tillverkning av laskbrickor. Dessa måste vara av perfekt kvalitet, och de flesta tänker inte på att virkesåtgången här är stor. I detta fall gick det åt ca 2 meter kvartersågad, prima ek inklusive spill.
9 Borrning av samtliga hål, inklusive plugghål.
10 Nitning av bordgångar och brickor. Detta är det mest tidskrävande momentet eftersom detta också innefattar sammanfogning av ytorna. Mycken uppfinningsrikedom kräfves av båtbyggaren för att pressa samman plankorna där skruvningar inte kan användas.
11 Svetsning av rostfri gängstång och mutter, för genomgående bult genom spant och bottenstockar. I detta fall 18 stycken bultar. Så pass långa bultar finns inte i handeln, så man måste göra dem själv. Tar en mycket god stund!
12 Bultning.
13 Tillverkning av plugg medlets pluggfräs och pelarborr.
14 Pluggning av hål och kittning av bulthål. Inkluderar även renhuggning av plugg. Här försvinner lätt fem timmar.
15 Renhyvling av bordgångar och laskar. Detta är det moment där de fula nya, kantiga planken övergår till att bli snygga bord.
16 Slipning.
17 Målning av primer, tre skikt, inklusive tejpning av ny vattenlinje.
18 Bottenfärgsmålning två skikt.
19 Fernissa 8 lager.
20 En jävla massa städande.

Detta specifika borbyte, tre bordgångar på färjan Karö-Line tog mer än en hel vecka med långa  (12 timmar) arbetsdagar för två personer. Det kan med fog sägas att det är betydligt enklare att bygga nytt än att byta ut gammalt i ett skrov. Allra knepigast är egentligen att få bra press på ytorna i landen. Tvingarna kommer ju inte riktigt åt.

En annan sak är att det är en smula otacksamt. Innan vi lämnade detta jobb därhän så tittade vi på resultatet. Det är gömt under bottenfärg, fernissa, vattenlinjefärg. Osynligt helt enkelt. Som om inget hade hänt. Om man betsar och fernissar ett däck så står folk stumma av beundran och överöser en med lovord. Detta syns inte.

Men visst fan blidde det bra.