lördag 11 maj 2013

Batman

Vid monteringen av en aktertoft så förlimmades två halvor, styrbord och babord, med avsikten att de skulle passas in med hjälp av en kilformig passbit i mitten. På så sätt kan man styra bredden på slutprodukten på ett förnämligt enkelt vis. Då jag lade dit grejerna upptäckte jag emellertid att jag omedvetet hade råkat bygga... Batman. Eller Läderlappen som han hette förr.

 Splirrans ny ek i en hyfsat ny furusnipa.

Naturligtvis försvann denna otippade form i och med att passbiten sågades av och fogades till toften. Men den fastnade i alla fall på bild.

För den nyfikne komnmer även en bild på sittbänkarna i fören. Hålet i mitten täcks av en stilig lucka, dock ej med på bilden.