måndag 10 augusti 2015

Sommarbilder från varvet

Sommarvädret har lämnat mycket i övrigt att önska. Men en och annan fin dag har vi ändå haft. När sedan vintern lägger sitt lock över oss så får man suga på dessa karameller för att stå ut.

En vy över Södra Bryggan, tagen från mastkranens svajande topp.

Södra Bryggans norra del, hitsidan på bilden ovan, är reserverad till fasta platser. Likaså västsidan. Södra sidan är i år merendels vigd åt sommargäster. Från och med nästa sommar skall anläggningen vara klar för att på allvar kallas gästhamn!

Så här flott blev samma brygga efter vårens arbete med att bygga igen "hålet" mellan bryggarmarna. Där det förut endast fanns sten och ogräs ståtar vi numer med en riktigt stilig dansbana, med bänkar på ömse sidor.

Mastbryggan (jo, det står en mastkran på densamma) blir även den utökad och reparerad till nästa år. Denna delen av hamnen viger vi helt åt klassiska båtar, och där lägger vi således både egna båtar, muséets båtar, Föreningen Allmogebåtars flytetyg och bryggkunders dito. Således får vi här en muséeartad samling som i sig blir värd ett besök av den intresserade!


Närmast varvsbyggnaden ligger kuttersmyckena uppradade.

I vår lilla butik "Varvsaffären" har vi hittills endast nasat färg, oljor, fernissa och dylikt. Och i sommar har den tjänat som ...dykcenter. Alla våra dykprylar hänger där. Från nästa år blir det dock mer av det hela. Båtprylar, bjäfs och lull-lull för båtnördar utlovas.

Plinga i klockan för betjäning. Affären ligger i det gamla kontoret, in kommar man om man går över "bron" till övervåningen på varvsbyggnadens landsida.